Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012

Dân Văn Giang khiếu nại bộ TNMT


Đơn khiếu nại Bộ Tài nguyên & Môi trường của nông dân Văn Giang

Posted by basamvietnam  
Về hành vi hành chính soạn (thẩm định), ký và gửi nội dung Tờ trình số 14/TTr-BTNMT ngày 12/3/2004 và Tờ trình số 99/TTr-BTNMT ngày 29/6/2004 của Bộ Tài nguyên & Môi trường do ông Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ TNMT ký thay mặt Bộ trưởng  Bộ TNMT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét